I - OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIDES FORTROLIGHEDSPOLITIK

Dette afsnit indeholder information om administrationsmetoderne på www.milanostraps.it med henvisning til behandlingen af brugerdata på milanostraps.it.

Disse oplysninger er også gyldige i forbindelse med art. 13 i lovdekret nr. 196/2003, kodeks om beskyttelse af personoplysninger, og med henblik på artikel 13 i EU-forordning nr. 2016/679, om beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne data, for dem, der interagerer med milanostraps.it og kan nås på adressen svarende til hjemmesiden: www.milanostraps.it/pages/privacy

Oplysningerne gives kun for www.milanostraps.it og ikke for andre websteder, som kan konsulteres af brugeren via links indeholdt deri.

Formålet med dette dokument er at give oplysninger om metoderne, timingen og arten af de oplysninger, som de dataansvarlige skal give brugerne, når de opretter forbindelse til websiderne på milanostraps.it, uanset formålet med selve forbindelsen, ifølge italiensk lovgivning og europæisk.

Oplysningerne kan undergå ændringer på grund af indførelsen af nye regler i denne forbindelse, derfor opfordres brugeren til med jævne mellemrum at tjekke denne side.

Hvis brugeren er under 16 år, i henhold til artikel 8, c.1 EU-forordning 2016/679, skal han legitimere sit samtykke gennem tilladelse fra sine forældre eller værge.

 

II - DATABEHANDLING

1 - Dataansvarlig

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, tjeneste eller andet organ, som individuelt eller sammen med andre fastlægger formål og midler til behandlingen af personoplysninger. Det omhandler også sikkerhedsprofiler.

Med hensyn til denne hjemmeside er den dataansvarlige: fioranto srl, og for enhver afklaring eller udøvelse af brugerens rettigheder kan han kontakte ham på følgende e-mailadresse: support.it@milanostraps.com

2 - Ansvarlig for databehandling

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, tjeneste eller anden instans, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

I henhold til artikel 28 i EU-forordning nr. 2016/679, efter udnævnelsen af dataejeren, er databehandlingschefen for hjemmesiden www.milanostraps.it: Milano Leather Group S.r.l

3 - Sted for databehandling

Behandlingen af data genereret ved brug af www.milanostraps.it foregår på via Spezia 20 - 20142 Milano

I tilfælde af behov kan de data, der er knyttet til nyhedsbrevstjenesten, behandles af den dataansvarlige eller personer, som denne har udpeget til dette formål på det relevante kontor.


III - COOKIES

1 - Type cookies

Webstedet www.milanostraps.it bruger cookies til at gøre brugerens browsingoplevelse nemmere og mere intuitiv: cookies er små tekststrenge, der bruges til at gemme nogle oplysninger, der kan vedrøre brugeren, dennes præferencer eller enhedens internetadgang (computer, tablet eller mobiltelefon) ) og bruges hovedsageligt til at tilpasse driften af webstedet til brugerens forventninger, hvilket giver en mere personlig browsingoplevelse og husker de tidligere valg.

En cookie består af et reduceret sæt data, der overføres til brugerens browser fra en webserver og kan kun læses af den server, der har foretaget overførslen. Det er ikke eksekverbar kode og transmitterer ikke vira.

Cookies registrerer ingen personlige oplysninger, og identificerbare data vil ikke blive gemt. Hvis du ønsker det, kan du forhindre lagring af nogle eller alle cookies. Men i dette tilfælde kan brugen af webstedet og de tilbudte tjenester blive kompromitteret. For at fortsætte uden at ændre mulighederne for cookies, skal du blot fortsætte med at browse.

Følgende er de typer cookies, som webstedet bruger:

2 - Tekniske cookies
Der er talrige teknologier, der bruges til at gemme oplysninger på brugerens computer, som derefter indsamles af webstederne. Blandt disse er den bedst kendte og mest brugte HTML-cookies. De bruges til navigation og til at lette adgang og brug af siden for brugeren. De er nødvendige for transmissionen af kommunikation på det elektroniske netværk eller for, at leverandøren kan levere den service, kunden efterspørger.
Indstillingerne for at administrere eller deaktivere cookies kan variere afhængigt af den anvendte internetbrowser. Under alle omstændigheder kan brugeren administrere eller anmode om generel deaktivering eller annullering af cookies ved at ændre indstillingerne i sin internetbrowser. Denne deaktivering kan bremse eller forhindre adgang til nogle dele af webstedet.
Brugen af tekniske cookies muliggør sikker og effektiv brug af siden.
De cookies, der indsættes i browseren og videresendes via Google Analytics eller via bloggerstatistiktjenesten eller lignende, er kun tekniske, hvis de bruges med det formål at optimere siden direkte af webstedets ejer, som kan indsamle oplysninger i aggregeret form på antal brugere, og hvordan de besøger siden. Under disse betingelser gælder de samme regler for analysecookies, med hensyn til information og samtykke, givet til tekniske cookies.
Med hensyn til varigheden kan der skelnes mellem midlertidige sessionscookies, som automatisk slettes i slutningen af browsing-sessionen og bruges til at identificere brugeren og dermed undgå at logge ind på hver besøgt side og de permanente, der forbliver aktive på PC indtil udløb eller annullering af brugeren.
Sessionscookies kan installeres for at tillade adgang og forblive i det reserverede område af portalen som en godkendt bruger.
De gemmes ikke permanent, men kun i løbet af navigationen indtil browseren lukkes og forsvinder når browseren lukkes. Deres brug er strengt begrænset til transmission af sessionsidentifikatorer bestående af tilfældige tal genereret af serveren, der er nødvendige for at tillade sikker og effektiv udforskning af webstedet.
3 - Tredjepartscookies
I forhold til oprindelsen skelner vi mellem de cookies, der sendes til browseren direkte fra det websted, du besøger, og dem fra tredjeparter, der sendes til din computer fra andre websteder og ikke fra det, du besøger.
Permanente cookies er ofte tredjepartscookies.
De fleste tredjepartscookies består af sporingscookies, der bruges til at identificere onlineadfærd, forstå interesser og derefter tilpasse annonceringsforslag til brugerne.
Analytiske tredjepartscookies kan blive installeret. De sendes fra domænerne af de førnævnte tredjeparter uden for webstedet.
Tredjeparts analytiske cookies bruges til at registrere information om brugeradfærd på www.milanostraps.it. Undersøgelsen foregår anonymt for at overvåge ydeevnen og forbedre webstedets anvendelighed. Tredjeparts profileringscookies bruges til at oprette profiler relateret til brugere med henblik på at foreslå reklamebudskaber i overensstemmelse med de valg, brugerne selv træffer.
Brugen af disse cookies er styret af de regler, der er fastsat af tredjeparterne selv, derfor opfordres brugerne til at læse privatlivspolitikkerne og instruktionerne til håndtering eller deaktivering af cookies offentliggjort på de relevante websider.
4 - Profileringscookies
Profileringscookies er dem, der opretter profiler relateret til brugeren og bruges til at sende reklamebeskeder i overensstemmelse med de præferencer, som brugeren udtrykker, mens han surfer på nettet.
Når disse typer cookies anvendes, skal brugeren give udtrykkeligt samtykke.
Artikel 22 i EU-forordning 2016/679 og artikel 122 i databeskyttelsesloven vil finde anvendelse.


IV - DATA BEHANDLET

1 - Databehandlingsmetoder

Som alle hjemmesider gør denne side også brug af logfiler, hvor information indsamlet på en automatiseret måde gemmes under brugerbesøg. De indsamlede oplysninger kan være følgende:

- internetprotokoladresse (IP);
- type browser og enhedsparametre, der bruges til at oprette forbindelse til webstedet;
- navn på internetudbyderen (ISP);
- dato og tidspunkt for besøget;
- webside for den besøgendes oprindelse (henvisning) og udgang;
- eventuelt antallet af klik.

De førnævnte oplysninger behandles i en automatiseret form og indsamles i en udelukkende aggregeret form for at verificere, at siden fungerer korrekt, og af sikkerhedsmæssige årsager. Disse oplysninger vil blive behandlet på grundlag af ejerens legitime interesser.

Af sikkerhedsmæssige årsager (spamfiltre, firewalls, virusdetektion) kan de automatisk registrerede data muligvis også omfatte personlige data såsom IP-adressen, som i overensstemmelse med gældende lovgivning kan bruges til at blokere forsøg på at beskadige selve webstedet eller at forårsage skade på andre brugere, eller under alle omstændigheder skadelige aktiviteter eller udgøre en forbrydelse. Disse data bruges aldrig til identifikation eller profilering af brugeren, men kun med det formål at beskytte siden og dets brugere, sådanne oplysninger vil blive behandlet på grundlag af ejerens legitime interesser.

Hvis webstedet tillader indsættelse af kommentarer, eller i tilfælde af specifikke tjenester anmodet af brugeren, herunder muligheden for at sende Curriculum Vitae til et muligt arbejdsforhold, registrerer og registrerer webstedet automatisk nogle identifikationsdata for brugeren, herunder email adresse. Disse data leveres frivilligt af brugeren på tidspunktet for anmodningen om at levere tjenesten. Ved at indsætte en kommentar eller anden information accepterer brugeren udtrykkeligt privatlivspolitikken, og accepterer i særdeleshed, at det indsatte indhold frit formidles til tredjemand. De modtagne data vil udelukkende blive brugt til levering af den ønskede tjeneste og kun i den tid, der er nødvendig for levering af tjenesten.

De oplysninger, som brugere af webstedet vil anse for at offentliggøre gennem de tjenester og værktøjer, der stilles til rådighed for dem, leveres af brugeren bevidst og frivilligt, hvilket fritager denne side fra ethvert ansvar for eventuelle overtrædelser af lovene. Det er op til brugeren at verificere, at de har tilladelse til at indtaste personlige data fra tredjeparter eller indhold beskyttet af nationale og internationale regler.

2 - Formål med databehandling

De data, der indsamles af webstedet under driften, bruges til de ovenfor angivne formål og til følgende formål:

  • Annonce- og markedsføringsaktiviteter og/eller udsendelse af nyhedsbreve

Dataopbevaring vil blive udført i den periode, der er strengt nødvendig for at opnå ovennævnte formål og under alle omstændigheder ikke overstige 3 år.

De data, der bruges til sikkerhedsformål (blokering af forsøg på at beskadige webstedet) opbevares i den tid, der er strengt nødvendig for at opnå det tidligere angivne formål.

3 - Data leveret af brugeren

Som angivet ovenfor indebærer den valgfri, eksplicitte og frivillige afsendelse af e-mails til de adresser, der er angivet på dette websted, efterfølgende erhvervelse af afsenderens adresse, der er nødvendig for at besvare anmodninger, samt alle andre personlige data, der er inkluderet i meddelelsen.

Specifikke oversigtsoplysninger vil gradvist blive rapporteret eller vist på siderne på webstedet, der er oprettet til bestemte tjenester efter anmodning.

4 - Support til konfiguration af din browser

Brugeren kan også administrere cookies gennem indstillingerne i sin browser. Sletning af cookies fra browseren kan dog fjerne de præferencer, der er angivet for webstedet.

For yderligere information og support kan du også besøge den specifikke hjælpeside for den webbrowser, du bruger:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
- Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/
- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


5 - Plugin Socialt netværk

Dette websted indeholder også plugins og/eller knapper til sociale netværk, for at tillade nem deling af indhold på dine foretrukne sociale netværk. Disse plugins er programmeret til ikke at sætte nogen cookies, når de tilgår siden, for at beskytte brugernes privatliv. Til sidst sættes cookies, hvis det leveres af sociale netværk, kun når brugeren gør effektiv og frivillig brug af plugin'et. Husk, at hvis brugeren browser ved at være logget ind på det sociale netværk, har han allerede givet samtykke til brugen af cookies, der overføres via dette websted på tidspunktet for registreringen til det sociale netværk.

Indsamlingen og brugen af de oplysninger, der er opnået gennem pluginnet, er underlagt de respektive privatlivspolitikker for de sociale netværk, hvortil der henvises til:

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
Google+:http://www.google.com/policies/technologies/cookies
Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
V - BRUGERRETTIGHEDER
Kunsten. 13, c. 2 i EU-forordning 2016/679 angiver brugerens rettigheder.
Hjemmesiden www.milanostraps.it har derfor til hensigt at informere brugeren om eksistensen:

- den interesserede parts ret til at anmode ejeren om adgang til personoplysninger (artikel 15 i EU-forordningen), deres ajourføring (artikel 7, stk. 3, let. a) Lovdekret 196/2003), berigtigelse (EU-forordningens artikel 16), integration (artikel 7, stk. 3, let. a) Lovdekret 196/2003) eller begrænsning af den behandling, der vedrører ham (EU-forordningens artikel 18) eller af legitime grunde at modsætte sig deres behandling (EU-forordningens artikel 21), foruden retten til dataportabilitet (EU-forordningens artikel 20);

- retten til at anmode om annullering (EU-forordningens artikel 17), omdannelse til anonym form eller blokering af data, der behandles i strid med loven, herunder dem, der ikke skal opbevares til de formål, hvortil dataene er indsamlet eller efterfølgende behandlet (art.7, co. 3, let. b) D.Lgs. 196/2003);
- retten til at få attestation for, at opdatering, berigtigelse, dataintegration, annullering, datablokering, transformationsoperationer er blevet gjort bekendt med, også hvad angår deres indhold, af dem, til hvem dataene er blevet videregivet eller udbredt, undtagen i det tilfælde, hvor denne opfyldelse viser sig umulig eller involverer anvendelse af midler, der åbenbart står i misforhold til den beskyttede rettighed (artikel 7, stk. 3, let. c) D.lgs. 196/2003);
Anmodninger kan rettes til den dataansvarlige uden formaliteter eller alternativt ved at bruge den model, som Garanten for Beskyttelse af Personoplysninger har stillet til rådighed, eller ved at sende en e-mail til: fioranto@milanostraps.it
Hvis behandlingen er baseret på art. 6, stk. 1, let. a) - udtrykkeligt samtykke til brug - eller på art. 9, stk. 2 let. a) - udtrykkeligt samtykke til brug af genetiske, biometriske, sundhedsrelaterede data, afslørende religiøse eller filosofiske overbevisninger eller fagforeningsmedlemskab, afsløring af racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger - brugeren har ret til at tilbagekalde samtykke til enhver tid uden fordomme til lovligheden af behandlingen baseret på det samtykke, der er givet før tilbagekaldelsen.
Ligeledes har brugeren i tilfælde af overtrædelse af loven ret til at indgive en klage til Garanten for Beskyttelse af Personlige Data, som den myndighed, der er ansvarlig for at overvåge behandlingen i den italienske stat.
For en mere dybdegående undersøgelse af de rettigheder, der konkurrerer med dig, se artikler 15 og ss. af EU-forordning 2016/679 og art. 7 i lovdekret 196/2003.


VI - DATAOVERFØRSEL TIL IKKE-EU-LANDE

Dette websted deler muligvis nogle af de indsamlede data med tjenester placeret uden for EU-området. Især med Google, Facebook og Microsoft (LinkedIn) gennem sociale plugins og Google Analytics-tjenesten. Overførslen er autoriseret og strengt reguleret af artikel 45, stk. 1 i EU-forordning 2016/679, hvortil der ikke kræves yderligere samtykke. De ovennævnte virksomheder garanterer deres overholdelse af Privacy Shield.

Data vil aldrig blive overført til tredjelande, der ikke overholder betingelserne i EU-forordningens artikel 45 ff.

VII. DATASIKKERHED LEVERET

Denne side behandler brugerdata på en lovlig og korrekt måde og vedtager passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller uautoriseret ødelæggelse af data. Behandlingen udføres ved hjælp af IT- og/eller telematikværktøjer, med organisatoriske metoder og med logik, der er strengt relateret til de angivne formål.

Ud over ejeren kan i nogle tilfælde kategorier af medarbejdere, der er involveret i organisationen af webstedet (administrative, kommercielle, marketing, juridiske, systemadministratorer) eller eksterne emner (såsom leverandører af tredjeparts tekniske tjenester, postbud) have adgang til dataene, hostingudbydere, it-virksomheder, kommunikationsbureauer).

VIII. ÆNDRINGER I DETTE DOKUMENT

Dette dokument, der er offentliggjort på: www.milanostraps.it/pages/privacy, udgør denne sides privatlivspolitik.

Det kan være genstand for ændringer eller opdateringer. Brugere opfordres til med jævne mellemrum at konsultere denne side for at holde sig ajour med de seneste lovgivningsmæssige nyheder.

Tidligere versioner af dokumentet vil stadig være tilgængelige på denne side.

Dokumentet blev opdateret den 08/10/2018 for at overholde de relevante lovbestemmelser, og især i overensstemmelse med EU-forordning 2016/679.